Waarom Dylan Bouwmans nu harder rijdt dan vorig jaar

Meer snelheid door juiste houding


Dylan Bouwmans
is een beloftevolle renner met één doel: prof worden! Afgelopen jaren liet Dylan zich in zwaardere wegkoersen al goed van voren zien. Zijn tijdritten konden echter een stuk beter. Dylan en zijn coach Cees-Jan waren van mening dat er winst in snelheid te halen viel door zijn fietshouding te optimaliseren. Een belangrijke voorwaarde om prestaties op de fiets te verbeteren is een veelzijdige motoriek en coördinatie.

Persoonlijk Performance Traject Sport

Het Persoonlijk Performance Traject (PPT) Sport is dé manier om die veelzijdige motoriek en coördinatie te verkrijgen. Met het PPT Sport worden vanuit motorische testen verbeterpunten in kaart gebracht. Hieruit bleek dat vooral de aansturing van kleine spiergroepen rondom het bekken sterk verbeterd konden en moesten worden om zijn fietshouding te verbeteren. Samen met Performance Specialist Pascal Kuijlaars is Dylan hier met specifieke oefening vrijwel dagelijks aan gaan werken.

Het voordeel voor een renner is dat er met de verbeterde fysieke voorwaarden meer aanpassingen in de houding  gedaan kunnen worden. De renner kent na een PPT Sport zijn lijf beter en kan deze gecontroleerd aansturen. Dylan kan hierdoor over langere tijd een stillere, meer aerodynamische, houding op zijn tijdritfiets aannemen.

Samenwerking Improove coaching

We zien het als onze taak om met PPT Sport de renner(sters) motorische vaardigheden bij te brengen zodat ze optimaal trainbaar en coachbaar zijn door Improove Coaching. Deze unieke samenwerking werpt zijn vruchten af voor Dylan. Een mooi meetpunt voor hem was de tijdrit in Emmen vorige week woensdag die deel uitmaakt van de Topcompetitie. Hij reed daar maar liefst 1 min 40 sneller dan in 2018.  Op het NK Tijdrijden voor beloften, 26 juni j.l.,  in Ede reed Dylan naar een 10e tijd.