Waarom krachttraining voor jeugdsporters een goede keuze is

Regelmatig krijgen we de vraag van ouders of het verstandig is dat hun kind krachttraining doet. Onlangs hebben we de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar fysieke training bij kinderen. Hieronder aanvullende informatie en toelichting.

Er is de laatste 20 jaar een grote verandering gekomen in de manier waarop gedacht wordt over krachttraining voor jeugdsporters. Eind vorige eeuw was het idee dat krachttraining in de groei een nadelig gevolg zou hebben op de ontwikkeling van het skelet. Tegenwoordig is bekend dat juist het tegenovergestelde geldt. In 2014 werd een internationale consensus gepubliceerd over weerstandstraining door jeugdsporters. Met weerstandstraining wordt bedoeld: training met weerstand door lichaamsgewicht, vrije gewichten (halters), fitnessapparaten, elastische banden of medicine ballen. Uit deze consensus komt onder andere naar voren dat weerstandstraining tegenwoordig een essentieel onderdeel vormt van een goed opgebouwd trainingsprogramma voor jonge sporters.

Belang van krachttraining

Bij veel sporten zijn spierkracht en een goede coördinatie essentiële vereiste om op een goede manier de sportspecifieke bewegingen uit te voeren. Nu blijkt dat de spierkracht van jeugdsporters lager is dan jaren geleden. Reden hiervoor is dat kinderen minder bewegen en buitenspelen. Dit kan leiden tot minder goed uitvoeren van de bewegingen met een verhoogd risico op blessures tot gevolg. Een goed opgebouwd programma met coördinatie oefeningen en weerstandstraining leidt dus tot een verlaging van het risico op blessures. Dit blijkt bij meisjes in de pubertijd nog sterker te gelden dan voor jongens. Voor de vrees op schade aan het groeiende skelet die lang bestond is nooit enig wetenschappelijk bewijs gevonden. Het tegendeel blijkt juist het geval: de kinderleeftijd is de periode waarin de botmassa het best wordt opgebouwd. Botopbouw wordt gestimuleerd door belasting van het bot en de mechanische stress die o.a. weerstandstraining geeft leidt tot verhoogde botaanmaak. Niet alleen voor sportende kinderen lijkt weerstandstraining dus een goede keuze, ook voor kinderen die niet sporten en overgewicht hebben kan krachttraining een goede keus zijn. Traditioneel wordt voor deze groep laag intensieve duurtraining geadviseerd. In de praktijk zien we vaak dat deze adviezen niet opgevolgd worden bijvoorbeeld doordat joggen moeilijk gaat als je te zwaar bent. Een ander nadeel van duurtraining bij kinderen met overgewicht is het risico op blessures. Juist voor deze groep kinderen kan weerstandstraining een goed alternatief zijn dat ook leidt tot een afname van het vetpercentage en verbetering van de lichaamssamenstelling.

Juiste uitvoering

Er zijn wel een aantal aandachtspunten die van belang zijn bij coördinatie en weerstandstraining. Zo is het eerst aanleren van een goede techniek bij kinderen het belangrijkste. Hierbij is het een voordeel dat kinderen op jonge leeftijd juist heel makkelijk bewegingen aanleren. Programma’s dienen op het individu afgestemd te worden omdat de biologische leeftijd en ontwikkeling op deze leeftijd bij kinderen zeer wisselend kan zijn, vooral rond de pubertijd. Dit heeft invloed op de belastbaarheid en de motorische ontwikkeling en dus de inhoud van het trainingsprogramma. Bij deze beide zaken is het belangrijk dat er getraind wordt onder goede begeleiding en dat de trainer oog heeft voor de individuele ontwikkeling van de kinderen, rekening houdend met hun specifieke belastbaarheid.

Iedere maandag, dinsdag en woensdag is er een specifieke training voor jeugdsporters onder begeleiding van onze performance specialisten. Klik hier voor meer informatie.